Foredrag details

De danske oversættelser beror på skiftende brug af forskellige tekster på latin, hebraisk, græsk og tysk. Foredraget vil dokumentere de danske oversættelser gennem valg af grundtekster, ordvalg, fortaler, noter og teksthenvisninger. Disse oversættelser afspejler ikke bare skiftende tiders sprogbrug og stavemåder, men er primært udtryk for skiftende tiders teologiske tolkninger og et dynamisk Gudsbillede. Udgangspunktet for foredraget er urhistorien. 

Hvis der er vist et fil-ikon kan man ved klik på dette få
vist en PDF fil med yderligere information om foredraget