Foredrag details

Hvorfor handler den hebraiske tekst ikke om arvesynd? Hvad fik Eva og Adam kundskab om? Hvilken frugt spiste de? Hvordan tager beretningen afstand fra de gamle frugtbarhedsreligioner? Hvilke roller er slangen tillagt? Denne tekst er i sin jødiske kontekst en beskrivelse af, hvordan den virkelige verden og dens livsvilkår blev dannet. Hvordan Gud skænker en del af sin skaberevne til mennesket. Hvordan alting havde været omvendt i forhold til nutiden. I den omvendte verden i Edens Have var Adam og Eva som Guds "børneguder", der med frugten og ankomsten til den virkelige verden blev voksne og ansvarlige mennesker. Myten omtolkes i kristendommen som syndefald, skønt ordet synd ikke forekommer i teksten. En proces skyldes en række sex- og kvindeforskrækkede kirkefædre, der har lavet et mix af græsk filosofi og romersk jura. Også den proces vil foredraget belyse.


Hvis der er vist et fil-ikon kan man ved klik på dette få
vist en PDF fil med yderligere information om foredraget