Foredrag details

Foredraget vil beskæftige sig med centrale ord og begreber i urhistoriens to skabelsesmyter. Den første beskriver processen fra kaos til orden og menneskenes skabelse. Den anden beskriver livets og menneskets skabelse af vand og ørkenstøv og en gudelignende tilværelse i en have. Foredraget vil inddrage andre bibelske tekster, der beskriver kampe mellem skaber¬guden og drager. Hvor ideerne kom fra? Foredragets afsluttende del vil handle om, hvordan teksterne er omtolket og forstået inden for kristendommen.

Hvis der er vist et fil-ikon kan man ved klik på dette få
vist en PDF fil med yderligere information om foredraget