Foredrag details

Urhistorien er nedskrevet af mænd i et patriarkalsk samfund og umiddelbart præget af mandsdominerede forestillinger.  Mine analyser af sproget kan somme tider røbe, at noget var anderledes før nedskrivnings-tids¬punktet. En nærmere analyse af navneordenes grammatiske køn på hebraisk og analyser af centrale ords oprindelige betydning åbner for, at der oprindeligt ligger andre forestillinger bag nogle af beretning-erne. Foredraget handler om disse forestillinger fra en tid før nedskrivningen, hvor kvindernes status var anderledes, en tid der kan dokumenteres med arkæologiske fund og før-bibelske indskrifter.

Hvis der er vist et fil-ikon kan man ved klik på dette få
vist en PDF fil med yderligere information om foredraget