Kulturhistorie fra oldtid til nutid
Begrebet kulturhistorie omfatter det, som også kaldes ”den langsomme historie”. Det er den historie, der handler om dagligdagen, den materielle kultur, arbejdsprocesser og arbejdsgange inden for erhverv, privatliv samt de strukturer og forestillinger, der binder det hele sammen i form af ritualer, vaner, kunst og religiøse forestillinger. Dermed står kulturhistorie i modsætning til begivenhedshistorie, ”den hurtige historie”, der fokuserer på konger, samfundsledere, krige, konflikter og politiske beslutninger. Denne anden og traditio­nelle historieskrivning er karakteriseret ved at være begivenhedsrig og styret af elitære beslutninger.